Szeptemberi hírek

Szeptemberi hírek

Fecskenap

Az intézmény alsó tagozatos nevelői idén is megrendezték a vidám sulira hangoló Fecskenapot az iskola legkisebb tanulóinak. A 24 első osztályos tanuló közül 21-en fogadták el a meghívást az első iskolai rendezvényre.

Az augusztus 30-án megtartott vidám délelőttön az elsősök ismerkedtek az épülettel, a nevelőkkel és az iskolai élettel.

Cirkuszlátogatás

Iskolánk kitűnő tanulói a 2017/2018-as tanévben nyújtott teljesítményükért ingyenes cirkuszjegyet kaptak a Fővárosi Nagycirkusz Vízicirkusz című előadására. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ jóvoltából intézményünk csupa jeles tanulói közös autóbuszos kirándulással egybekötve tekinthették meg a színvonalas előadást szeptember 1-jén.

Őszi hulladékgyűjtés

Iskolánkban hagyomány, hogy az ősz nem telhet el hulladékgyűjtés nélkül. Ebben a tanévben sem volt ez másként. Szeptember 12-én és 14-én délután az intézmény apraja és nagyja megmozdult, és most is sikerült megtölteni két konténert papírral, melyet az AKSD munkatársai újrahasznosítás céljából elszállítottak. A begyűjtött papírt az iskola pedagógusai Törökné Bíró Erika koordinálásával bemérték és az AKSD által meghatározott külön díjazás alapján az osztálykasszákat fogja gyarapítani a gyűjtött papírért kapott összeg.


A Magyar Diáksport Napja

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén szeptember 28-án rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amely hazánkban idén ezerkétszáz iskolát és négyszázezer gyereket mozgatott meg. Az Európai Diáksport Napja magyar kezdeményezésnek indult, majd nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát. Iskolánk idén is csatlakozott a programhoz, melynek kötelező eleme a közös futás volt. A meghatározott távot a felső tagozatos diákok 3. órában teljesítették, míg az alsó tagozatos tanulók a 4. órában futották le.

 

 

Közlekedés hete

2018. szeptember 17-20-ig tanulóink részt vettek a „Közlekedés hete” programsorozat foglalkozásain. Hétfőtől csütörtökig tanórákon beszélgettünk a biztonságos gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályairól. Hétfőn kedden és szerdán a Püspökladány Rendőr főkapitányság munkatársai bemutatót tartottak tanulóinknak. Ügyességi pályán próbálhatták ki magukat kerékpárral a diákok.

 

 

 

 

 

Pályaorientációs nap

A 2017/2018. tanév volt az első, amikor egy tanítás nélküli munkanap keretében a pályaválasztást segítő programokat szerveztünk tanulóinknak. Ebben a tanévben szeptember 21-én alsó tagozatban a népi mesterségekkel és a település munkahelyeivel ismerkedtek a gyerekek.

A felső tagozatos tanulók több helyi cégnél tettek üzemlátogatást (Vegyesipari Kft, Konzerv üzem, Rákóczi Kft gépműhelye). Debrecenből, a NI képviselője beszélt a vállalatnál szükséges képzettségekről. A Pályaválasztási Intézet munkatársai teszt segítségével mérték fel, hogy hetedik évfolyamos tanulóinknak milyen irányban lenne eredményes a továbbtanulása.

 

 

 

 

 

Értesítés az Alapfokú Művészeti Iskolába történő beíratásról

 ÉRTESÍTÉS – AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRÓL

 

Értesítjük a szülőket, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola tagozataira történő beíratásra a 2018/2019. tanévre az alábbi időpontban és helyszínen fog sor kerülni:

                                2018. május 22-én hétfőn   7.30 – 17.00 óra között

                                          május 23-án kedden 7.30 – 17.00 óra között

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában

(Földes, Karácsony Sándor tér 6.)

A beiratkozáshoz szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya 

A Fenntarthatósági témahét programja

Fenntarthatósági témahét

2018. 04. 23-27-ig

 

Heti program

 

Alsó tagozat

1-2. évfolyam Mit mesél a természet?- mintaprojekt alkalmazása
Hétfő A hét megnyitása, Ráhangoló óra (1 óra magyar)
Kedd Mese feldolgozó óra (1 óra magyar)
Szerda Naptárkészítés, az évszakok váltakozása (1 környezet és 1 rajz óra)
Csütörtök Naptárhasználat, mérések, számítások (1 matematika óra)
Péntek Tisztítsuk meg a környezetünket!- Szemétszedés (1 egészségfejlesztés keretében)                 

A hét zárása
kapcsolódó tantárgyak magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz
összes időkeret 6 óra
3-4. évfolyam Piacon vagy Szupermarketben?- mintaprojekt megvalósítása
Hétfő A hét megnyitása                                                                                       

Tablókészítés/bábkészítés (1 rajzórán)
Kedd 2 óra Séta a piacon és a Szupermarketben (Egészségfejlesztés vagy környezetismeret óra keretében)
Szerda A téma feldolgozása csoport munkával (1 óra magyar)
Csütörtök A téma feldolgozása csoport munkával (1 óra magyar)
Péntek Tisztítsuk meg a környezetünket!- Szemétszedés (1 egészségfejlesztés keretében)
kapcsolódó tantárgyak magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz
összes időkert 6 óra

 

Felső tagozat

Tantárgyak Tevékenységek
Rajz (5-8.évfolyam) Környezetvédelmi plakát készítése a Föld napjához kapcsolódóan (választható technika csoportban vagy egyénileg)
Technika (5-8. évfolyam) Újrahasznosítás- „Szemétből várat” hulladékszobor készítés (csoportban vagy egyénileg)
Magyar (5-8.évfolyam) Kölcsönkapott jövő- Környezetvédelmi szövegek feldolgozása
Földrajz (7-8.évfolyam) Ez csak víz?!- fogy a vízkészlet a Földön (filmvetítés)
Biológia (7-8.évfolyam) Éljünk kisebb „lábon”! (filmvetítés)
Természetismeret (5-6.évf.) Hogyan kerül az étel az asztalra? Hogyan készül?
Kémia (7-8. évfolyam) Mi az ami nem bomlik le? választható téma Csökkentsük ökolábnyomunkat!
Etika (5-8.évfolyam) Fair Trade- méltányos kereskedelem (filmvetítés)
Kísérő tevékenység Tisztítsuk meg a környezetünket!- Minden osztálynak pénteken a nagyszünetben szemétszedés (Felosztjuk az épület udvarát, és az épület közvetlen környezetét az osztályok között és minden osztály egy-egy területen szedi a szemetet.)

 

 

Tanévnyitó ünnepség

A tanévnyitó ünnepség 2017. szeptember 1-én pénteken reggel 8 órától kezdődik az iskola alakuló terén.

Kérjük a diákokat, hogy az alkalomhoz illő öltözetben érkezzenek, bizonyítványukat hozzák magukkal.

A tanévnyitó ünnepséget követően osztályfőnöki órán, majd órarend szerinti órákon vesznek részt tanulóink.

A felső tagozatos diákok füzetet és tolltartót hozzanak magukkal.

Pénteki étkezést a konyha azoknak a tanulóknak biztosít, akik augusztus 28-ig az élelmezésvezetőnél jelentkeztek.