Munkatársaink

Iskolavezetés:

 

név

szak

munkakör

egyéb

1.        Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés spec.koll.), közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető  
2.       Nagyné Lengyel Erika tanító, ének-zene szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető-helyettes  
3.        Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom műveltségi terület) intézményvezető-helyettes  

 

Tantestületünk:

 

név

szak

munkakör

egyéb

4.         Balázsi Erzsébet tanító (ember és társadalom spec.koll.) tanító, fejlesztési (differenciáló) szak tanító osztályfőnök
5.         Baloghné Fülöp Emília Réka Földrajz, biológia  szakos tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
6.         Bere Anna Mária tanító (testnevelés spec. Koll.), rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár rajz és vizuális tanár osztályfőnök

AMI festő tanszakának vezetője
7.         Bíróné Domokos Ibolya matematika-kémia szakos tanár, számítástechnika szakos tanár tanár osztályfőnök, közalkalmazotti tanács vez.

munkaközösség-vezető
8.         Boldogh Ibolya tanító (orosz spec.koll.) tanító osztályfőnök, tankönyvfelelős
9.         Kakucsi Ferenc tanító (testnevelés spec. koll.), testnevelés szakos ált.isk. tanár testnevelő
munkaközösség-vezető,
osztályfőnök,
munkavédelmi, tűzvédelmi képviselő
10.     Kakucsi István tanító (rajz spec. Koll.) tanító osztályfőnök,
11.     Kakucsiné Kányási Katalin tanító (testnevelés spec. koll.) tanító Alsós Bizottság vezetője
12.     Katona Julianna Andrea tanító (vizuális nevelés spec. koll.) tanító  
13.     Katonáné Gál Julianna tanító (pedagógia spec.koll.) tanító osztályfőnök, munkaközösség-vezető
14.     Nagy Péter tanító (testnevelés spec. Koll.), fizika szakos tanár tanár  osztályfőnök
15.     Nemes Krisztina gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár gyógypedagógus osztályfőnök
16.     Pércsi Mihályné orosz szakos tanár,angol szakos nyelvtanár- tanító idegennyelvtanár osztályfőnök
17.     Dr. Sápy Szilvia ének-zene, karvezetés szakos tanár (zongora), egyházzenész tanár az AMI zongora tanszakának vezetője
18.     Szepesi Zoltán történelem – magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus tanár osztályfőnök
19.     Széllné Szabó Ildikó német szakos nyelvtanár idegennyelvtanár  
20.     Szöllősi Edit tanító (ember és társadalom műveltségi terület) tanító osztályfőnök
21.     Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító (testnevelés spec. Koll.) tanító osztályfőnök
22.     Törökné Bíró Erika tanító (testnevelés spec. Koll. technika-életvitel-háztartástan műveltségi terület), drámapedagógus, okleveles technikatanár tanár
osztályfőnök
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
az AMI dráma tanszakának vezetője
DÖK segítő pedagógus
23.     Udvarhelyi Péter fagottművész, -tanár tanár az AMI fúvós tanszakának vezetője
24.     Varga Zsuzsanna kommunikáció szakos bölcsész és magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
25.     Vinczéné Bíró Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár  tartósan távollévő pedagógus
26.     Albert Sándor Szilárd hegedűtanár tanár az AMI hegedű tanszakának vezetője
27.     Mihalovicsné Bene Katalin tanító (magyar nyelv és irodalom műv.ter.) tanító  
28.     Feketéné Pécsi Anita tanító (német műv.ter.) tanító  
29.     Soltész Ágnes okleveles biológiatanár tanár  
30.     Mester Tamás tanár – földrajz- német tanár  
31.     Gócza Szandra magyar-szakos tanár tanár  
32.     Tasnádi János német szakos tanár tanár  
33.     Tóth Balázs Zsolt néptánc szakos tanár (Msc.) tanár AMI néptánc tanszakának vezetője
34.     Varga Renáta tanító (informatika műv.ter.) tanító tartósan távollévő pedagógus
35.     Vargáné Hari Krisztina tanító( ember és társadalom műveltségterület) tanító osztályfőnök
36.     Fekete Nikoletta tanító( magyar nyelv és irodalom műveltségterület tanító osztályfőnök
37.     Szabóné Katona Judit tanító( informatikai, ének műv.terület tanító  
38.     Szőke László matematika-rajz szakos tanár tanár  
39.     Egri Éva magyar nyelv és irodalom-informatika tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
40.     Karacs Kovács Bernadett tanító( magyar nyelv és irodalom, ének műveltségterület) tanító