Munkatársaink

Iskolavezetés:

 

név

szak

munkakör

egyéb

1.        Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés spec.koll.), közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető  
2.       Nagyné Lengyel Erika tanító, ének-zene szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető-helyettes  
3.        Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom műveltségi terület) intézményvezető-helyettes  

 

Tantestületünk:

  név szak munkakör:

 

egyéb:
4. Balázsi Erzsébet tanító (ember és társadalom spec.koll.) tanító, fejlesztési (differenciáló) szak tanító munkaközösség-vezető
5. Baloghné Fülöp Emília Réka Földrajz, biológia  szakos tanár tanár osztályfőnök
6. Bere Anna Mária tanító (testnevelés spec. Koll.), rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár rajz és vizuális tanár osztályfőnök AMI festő tanszakának vezetője 
7. Bíróné Domokos Ibolya matematika-kémia szakos tanár, számítástechnika szakos tanár tanár osztályfőnök, közalkalmazotti tanács vez.munkaközösség-vezető
8. Boldogh Ibolya tanító (orosz spec.koll.) tanító osztályfőnök, tankönyvfelelős
9. Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés spec.koll.), közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető  
10. Kakucsi Ferenc tanító (testnevelés spec. koll.), testnevelés szakos ált.isk. tanár testnevelő munkaközösség-vezető, osztályfőnök,
munkavédelmi, tűzvédelmi képviselő
11. Kakucsi István tanító (rajz spec. Koll.) tanító  
12. KakucsinéKányási Katalin tanító (testnevelés spec. koll.) tanító Alsós Bizottság vezetőjeosztályfőnök
13. Katona Julianna Andrea tanító (vizuális nevelés spec. koll.) tanító osztályfőnök
14. Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom műveltségi terület) intézményvezető-helyettes  
15. Nagy Péter tanító (testnevelés spec. Koll.), fizika szakos tanár tanár  osztályfőnök
16. Nagyné Lengyel Erika tanító, ének-zene szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető-helyettes  
17. Suarez Mária Klára tanító (angol műveltségterület) idegennyelvtanár osztályfőnök
18. Dr. Sápy Szilvia ének-zene, karvezetés szakos tanár (zongora), egyházzenész tanár az AMI zongora tanszakának vezetője
19. Szepesi Zoltán történelem- magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus tanár  
20. Széllné Szabó Ildikó német szakos nyelvtanár idegennyelvtanár  
21. Szöllősi Edit tanító (ember és társadalom műveltségi terület) tanító osztályfőnök
22. Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító (testnevelés spec. Koll.) tanító osztályfőnök
23. Törökné Bíró Erika tanító (testnevelés spec. Koll. technika-életvitel-háztartástan műveltségi terület), drámapedagógus, okleveles technikatanár tanár osztályfőnök
az AMI dráma tanszakának vezetője
DÖK segítő pedagógus
24. Udvarhelyi Péter fagottművész, -tanár tanár az AMI fúvós tanszakának vezetője
25. Varga Zsuzsanna kommunikáció szakos bölcsész és magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
26. Vinczéné Bíró Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
27. Albert Sándor Szilárd hegedűtanár tanár az AMI hegedű tanszakának vezetője
28. MihalovicsnéBene Katalin tanító (magyar nyelv és irodalom műv.ter.) tanító osztályfőnök
29. Feketéné Pécsi Anita tanító (német műv.ter.) tanító osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
30. Gócza Szandra magyar-szakos tanár tanár  
31. Tasnádi János német szakos tanár tanár  
32. Tóth Balázs Zsolt néptánc szakos tanár (Msc.) tanár AMI néptánc tanszakának vezetője
33. Varga Renáta tanító (informatika műv.ter.) tanító tartósan távollévő pedagógus
34. Fekete Nikoletta tanító( magyar nyelv és irodalom műveltségterület tanító  
35. Szabóné Katona Judit tanító( informatikai, ének műv.terület) történelem szakos tanár tanár osztályfőnök
36. Szőke László matematika-rajz szakos tanár tanár  
37. Egri Éva magyar nyelv és irodalom-informatika tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
38. Karacs Kovács Bernadett tanító( magyar nyelv és irodalom, ének műveltségterület) tanító  
39. LaszloAfrodita informatika szakos tanár tanár  
40. Darnainé Komiszár Zsuzsanna Mária okleveles táncpedagógus tanár AMI moderntánc tanszakának vezetője

Frissítve 2018.10.16