Munkatársaink

Iskolavezetés:

 

név

szak

munkakör

egyéb

1.        Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés spec.koll.), közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető  
2.       Nagyné Lengyel Erika tanító, ének-zene szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető-helyettes  
3.        Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom műveltségi terület) intézményvezető-helyettes  

 

Tantestületünk

A 2019-2020-es tanévben állományban lévő pedagógusok :

  név szak munkakör:

 

egyéb:
4. Albert Sándor Szilárd hegedűtanár tanár az AMI hegedű tanszakának vezetője
5. Balázsi Erzsébet tanító (ember és társadalom spec.koll.) tanító, fejlesztési (differenciáló) szak tanító munkaközösség-vezető
6. Baloghné Fülöp Emília Réka Földrajz, biológia  szakos tanár tanár osztályfőnök
7. Bere Anna Mária tanító (testnevelés spec. Koll.), rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár rajz és vizuális tanár osztályfőnök

AMI festő tanszakának vezetője

 

8. Bíróné Domokos Ibolya matematika-kémia szakos tanár, számítástechnika szakos tanár tanár osztályfőnök, közalkalmazotti tanács vez.

munkaközösség-vezető

9. Boldogh Ibolya tanító (orosz spec.koll.) tanító osztályfőnök, tankönyvfelelős
10. Darnainé Komiszár Zsuzsanna Mária okleveles táncpedagógus tanár AMI moderntánc tanszakának vezetője
11. Egri Éva magyar nyelv és irodalom-informatika tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
12. Fekete Nikoletta tanító( magyar nyelv és irodalom műveltségterület tanító tartósan távollévő pedagógus
13. Feketéné Pécsi Anita tanító (német műv.ter.) tanító osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
14. Gócza Szandra magyar-szakos tanár tanár  
15. Kakucsi Ferenc tanító (testnevelés spec. koll.), testnevelés szakos ált.isk. tanár testnevelő munkaközösség-vezető,

osztályfőnök,

munkavédelmi, tűzvédelmi képviselő

16. Kakucsi István tanító (rajz spec. Koll.) tanító osztályfőnök
17. Kakucsiné Kányási Katalin tanító (testnevelés spec. koll.) tanító Alsós Bizottság vezetője

osztályfőnök

18. Karacs Kovács Bernadett tanító( magyar nyelv és irodalom, ének műveltségterület) tanító osztályfőnök
19. Katona Julianna Andrea tanító (vizuális nevelés spec. koll.) tanító  
20. Mihalovicsné Bene Katalin tanító (magyar nyelv és irodalom műv.ter.) tanító tartósan távollévő pedagógus
21. Nagy Péter tanító (testnevelés spec. Koll.), fizika szakos tanár tanár  osztályfőnök
22. Suarez Mária Klára tanító (angol műveltségterület) idegennyelvtanár osztályfőnök
23. Dr. Sápy Szilvia ének-zene, karvezetés szakos tanár (zongora), egyházzenész tanár az AMI zongora tanszakának vezetője
24. Szabóné Katona Judit tanító( informatikai, ének műv.terület) történelem szakos tanár tanár osztályfőnök
25. Szepesi Zoltán történelem- magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus tanár  
26. Szőke László matematika-rajz szakos tanár tanár  
27. Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító (testnevelés spec. Koll.) tanító osztályfőnök
28. Szöllősi Edit tanító (ember és társadalom műveltségi terület) tanító osztályfőnök
29. Tóth Balázs Zsolt néptánc szakos tanár (Msc.) tanár AMI néptánc tanszakának vezetője
30. Törökné Bíró Erika tanító (testnevelés spec. Koll. technika-életvitel-háztartástan műveltségi terület), drámapedagógus, okleveles technikatanár tanár osztályfőnök

az AMI dráma tanszakának vezetője

DÖK segítő pedagógus

31. Udvarhelyi Péter fagottművész, -tanár tanár az AMI fúvós tanszakának vezetője
32. Ványiné Karácsony Judit tanító, magyar nyelv és irodalom tanár tanár  
33. Varga Renáta tanító (informatika műv.ter.) tanító tartósan távollévő pedagógus
34. Varga Zsuzsanna kommunikáció szakos bölcsész és magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár tartósan távollévő pedagógus
35. Vinczéné Bíró Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár  tartósan távollévő pedagógus
36. Volánszki Károlyné tanító, informatika tanár tanár  

Frissítve 2019.11.29