Munkatársaink

Iskolavezetés:

 

név

szak

munkakör

egyéb

1.        Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés spec.koll.), közoktatási vezető és pedagógus intézményvezető  
2.       Balázsi Erzsébet  tanító (ember és társadalom műveltségi terület), fejlesztőpedagógus megbízott intézményvezető-helyettes  
3.        Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom műveltségi terület) intézményvezető-helyettes tartósan távol lévő

 

Tantestületünk

A 2021-2022-es tanévben állományban lévő pedagógusok :

Pedagógusok, NOKS:

 

   
  Név Szak Munkakör Egyéb
1. Albert Sándor Szilárd hegedűtanár tanár az AMI hegedű tanszakának vezetője
2. Balázsi Erzsébet tanító (ember és társadalom műveltség terület) tanító, fejlesztési (differenciáló) szak tanító intézményvezető helyettes
3. Baloghné Fülöp Emília Réka Földrajz, biológia  szakos tanár okleveles biológia tanár osztályfőnök
4. Bere Anna Mária tanító (testnevelés spec. Koll.), rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár rajz és vizuális tanár osztályfőnök

AMI festő tanszakának vezetője

 

5. Bíróné Domokos Ibolya matematika-kémia szakos tanár, számítástechnika szakos tanár tanár közalkalmazotti tanács vez.
6. Feketéné Pécsi Anita tanító (német műv.ter.) tanító osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
7.        Horváth Sándorné tanító,(könyvtár-testnevelés spec.koll.)Közoktatási vezető. intézményvezető intézményvezető
8.        Horváth Gyula gitár tanár tanár az AMI gitár tanszakának vezetője
9.        Kakucsi Ferenc tanító (testnevelés spec. koll.), testnevelés szakos ált.isk. tanár testnevelő munkaközösség-vezető,

osztályfőnök,

munkavédelmi, tűzvédelmi képviselő

10. Kakucsi István tanító (rajz spec. Koll.) tanító osztályfőnök
11. Kakucsiné Kányási Katalin tanító (testnevelés spec. koll.) tanító Alsós Bizottság vezetője

osztályfőnök

12.     Katona Dorottya tanító (testnevelés műveltségterület) tanító  
13. Karacs Kovács Bernadett tanító (magyar nyelv és irodalom, ének műveltségterület) tanító osztályfőnök
14. Kaskötő Krisztián András tanító (magyar műveltségterület) tanító  
15. Katona Julianna Andrea tanító (vizuális nevelés spec. koll.) tanító  
16.     Ködöböcz-Batta Anikó német-könyvtár-informatika szakos tanár idegennyelv tanár  
17. Nagy Péter tanító (testnevelés spec. Koll.), fizika szakos tanár tanár  osztályfőnök
18. Suarez Mária Klára tanító (angol műveltségterület) idegennyelv tanár osztályfőnök, munkaközösség vezető
19. Dr. Sápy Szilvia ének-zene, karvezetés szakos tanár (zongora), egyházzenész doktori fokozat, etnográfus az AMI zongora tanszakának vezetője
20. Szabóné Katona Judit tanító (informatikai, ének műv.terület) történelem szakos tanár tanár osztályfőnök
21. Szepesi Zoltán történelem- magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus tanár  
22. Szőke László matematika-rajz szakos tanár tanár  
23. Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító (testnevelés spec. Koll.) tanító osztályfőnök
24. Szöllősi Edit tanító (ember és társadalom műveltségi terület) tanító osztályfőnök
25. Tóth Balázs Zsolt néptánc szakos tanár (Msc.) tanár AMI néptánc tanszakának vezetője
26. Törökné Bíró Erika tanító (testnevelés spec. Koll. technika-életvitel-háztartástan műveltségi terület), drámapedagógus, okleveles technikatanár tanár osztályfőnök

az AMI dráma tanszakának vezetője

DÖK segítő pedagógus

27. Udvarhelyi Péter fagottművész, -tanár tanár az AMI fúvós tanszakának vezetője
28. Vinczéné Bíró Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár osztályfőnök
29. Volánszki Károlyné tanító, informatika tanár tanár  

 

Nevelő, oktató munkát segítők:

Név: Végzettség: Munkakör:
Joó Judit Ágnes gyermek és ifjúsági felügyelő pedagógiai asszisztens
Kiss Alexandra Biomérnök Bsc

Tanító

iskolatitkár
Szörnyi-Veress Réka Pedagógiai alapszakos bölcsész pedagógiai asszisztens
Tóth József Mérnök-informatikus Bsc informatikus, rendszergazda

 Frissítve 2022.02.22

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapja © 2022 Frontier Theme