Eseménynaptár

Szeptemberi események

Szeptember 1.      Ünnepélyes Tanévnyitó, első tanítási nap

Szeptember 1-9.   Szakkörök, iskolai sportkör csoportjainak beindítása

Szeptember 5.      Szülői értekezlet az alapfokú művészeti iskolában tanulók szüleinek

Szeptember 8.     Nevelőtestületi külső szakmai nap Nagyváradon és Nagyszalontán

Szeptember  20. 4. évfolyam tanulmányi kirándulása Hortobágyon és Debrecenben

Szeptember 26.    Szülői értekezletek a felső tagozaton

Szeptember 27.    Szülői értekezletek az alsó tagozaton

Szeptember 29.    Pályaorientációs tanítás nélküli munkanap

                                Múzeumpedagógiai foglalkozás

 

Októberi események

Október 2.     Pályaválasztási fórum tartása – meghívott középiskolák képviselőivel a 7-8. évfolyam részére

Október 6.     Megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolagyűlés

Október 9-11.  Őszi papírgyűjtési akció az AKSD Debrecen közreműködésével

Október 20.    Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Október 23.    Községi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Október 28.    IV. iskolabál

Az őszi szünet 2017. október 30 – november 3. a szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. péntek, szünet utáni első tanítási nap: november 6. (hétfő)

 

Novemberi események

November 6-17.     Karácsony Sándor Kupa 1. forduló

November 8.           Iskolai közgyűlés

November 13-17.   Nyílt napok az alsó tagozaton

November 15-ig      Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő pályázat benyújtása

November 20-23.   Nyílt napok a felső tagozaton

November 3-30.     8. osztályosok részvétele a középiskolai nyílt napokon – Pályaválasztási kiállításon

November 24.        Őszi pedagógiai nap – belső továbbképzés – tanítás nélküli nap

November 27.       Első adventi gyertyagyújtás – iskolagyűlés

November              Szép Magyar Beszéd – verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára

November 30.        András napi hagyományőrző kézműves foglalkozás

Decemberi események

December 1.           A Nagyidai cigányok című előadás a Határtalanul program keretében

December 4. 11. 18. Adventi gyertyagyújtások iskolagyűlések keretében

December 6.           Mikulás napi ünnepség – osztályközösségek szervezésében

December 8.            Jelentkezés központi írásbeli vizsgára 6., 8. évfolyam

December 9.           Karácsonyi forgatag

December 16.         Jelentkezés a Hevessy kémiaversenyre

December 21.          Karácsonyi hangverseny

December 22.          Közös karácsonyvárás

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. péntek; a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. szerda

 

Januári események

Január 10.      Intézményünk névadójának születésnapja – iskolagyűlés

                        Alapműveleti matematika verseny – felső tagozat

Január 31-ig   Tanszaki bemutatók, vizsgák a művészeti iskolában

Január 8-20.   Karácsony Sándor labdarúgó és kézilabda kupa 2. fordulói

Január 20.       Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek (pótírásbeli január 26.)

Január 22.      Magyar Kultúra Napi rendezvények

Január 24.       Félévi osztályozó értekezlet

Január 26.       Az első félév utolsó napja

Január 30-31.  Félévi szülői értekezletek

Februári események

Február 1.       Félévi bizonyítványok kiosztása 

Február 2.       A félévet értékelő értekezlet 

Február 4.       Középiskolai értesítések az írásbeli vizsgák eredményeiről

Február 16.     Alsó tagozatos farsang 

Február 12-23. Nyílt napok az AMI tagozatain

Február 19.     Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése, továbbítása

Február 26.     A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja – megemlékezés osztályfőnöki órák keretében

Márciusi események

Március 5.       Szülői fórum a leendő 1. osztályosok szülei részére – Hit- és erkölcstan tantárgy választása 

Március           Rendhagyó osztályfőnöki órák:

                                                                       Az 5. évfolyamon: Egészséges életmód

                                                                       A 6. évfolyamon: Média és az internet veszélyei

                                                                       A 7. évfolyamon: Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer…)

Március           Helyi és megyei tanulmányi versenyek, vetélkedők

Március 10.     2018. március 10. szombat munkanap, március 16. péntek pihenőnap

Március 14.     Megemlékezés 1848. március 15-ről – iskolai ünnepély

Március 15.     Megemlékezés 1848. március 15-ről – községi ünnepély

Március 21-23. Továbbtanulási tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Március 23.      Jótékonysági Művészeti Gála az AMI szervezésében

Március 28.      A húsvét ünnepköre – húsvéti játszóház

Áprilisi események

Április 4-12.     A Karácsony Sándor Kupa III. fordulói

Április 9-13.     Földes témahét

Április 16.        A Holokauszt áldozatainak napja – megemlékezés osztályfőnöki óra keretében

Április 23-27.  Fenntarthatósági témahét

Április 24-25.  Tanév végét előkészítő szülői értekezlet

Április 27-ig     Középiskolai felvételi eredmények

                          2018. április 21. szombat munkanap, 2018. április 30. hétfő pihenőnap

Áprilisban

                         Területi, megyei művészeti bemutatók az AMI részvételével

                         Beíratás az általános iskolába a Kormányhivatal által meghatározott időben

                         Tankönyvrendelés véglegesítése

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda)

Májusi események

Május           Anyák napja – 3. osztály

Május 7-11. Osztálykirándulások 1-7. évfolyamon /tanítás nélküli nap

Május 7-11. A 8. évfolyam kirándulása Budapestre a PedagógiaiProgram szerint

Május 16.    Idegen nyelvi kompetenciamérés 

Május 16.    A Szülői Tanács ülése

Május 16-19. HATÁRTALANUL! Pályázat megvalósítása Erdélyben a 7. évfolyam részvételével

Május 26.    Matematika – szövegértés kompetenciamérések 6-8. évfolyamokon

Májusban        

                   Tanszaki bemutatók, záróvizsgák a művészeti iskolában

                   Év végi mérések

Júniusi események

Június 1.    Jogorvoslatok középfokú beiskolázáshoz

Június 3.    Pedagógus napi megemlékezés Budapesten Karácsony Sándor sírjánál

Június 4.    Nemzeti Összetartozás Napja

Június 6.    Festő tagozat záró kiállítása a művészeti iskolában 

Június 7.    Zene tagozatos záró koncert

Június 8.    Egyéb tagozatok vizsgabemutatója

Június 13.  Osztályozó értekezlet

Június 14.  Madarak és fák napja – Diák-önkormányzati nap

Június 15.  Bolondballagás

Június 16.  Ballagás

Június 20.  Ünnepélyes tanévzáró