Általános iskola

Általános iskolai egységünk két telephelyen végzi munkáját. A Rákóczi úti épületünkben az első-harmadik évfolyam, központi épületünkben a Karácsony Sándor tér 6. szám alatt negyedik évfolyamtól tanulnak a diákok, és többnyire itt szerveződnek kulturális és sportfoglalkozásaink, programjaink.

Épületeink felújításra, korszerűsítésre szorulnak, szakmai munkánkhoz szükséges eszközeink többnyire biztosítottak. Az  informatikai eszközparkunk elöregedő, 10 tantermünk interaktív táblával felszerelt.

Tanulói létszámunk 2016 januárjában 304 fő.  Az általános iskolai egységünkben évfolyamonként   két párhuzamos  osztályban 16 tanulócsoportban   folyik a nevelő-oktató munka . A délután 16 óráig történő benntartózkodás tanulóink számára biztosított. Az első három évfolyamon iskolaotthonos formában folyik az oktatás. Negyedik évfolyamban még kifutó rendszerben működik a napközi. Felső tagozaton törekszünk évfolyam szintű tanulószobai ellátást biztosítani a másnapra történő felkészüléshez.

Iskolánkban az első osztályainkban nagy figyelmet fordítunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, több évtizedes  jó együttműködés jellemző a Községi Óvoda pedagógusaival.

Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően német és angol idegen nyelvek közül választhatnak a gyermekek. Az idegen nyelv oktatása 2. évfolyamban kezdődik, második és harmadik évfolyamban osztálykeretben folyik az oktatás.  4. évfolyamtól már heti három órában csoportbontásban, a tanulók előrehaladásától függően felső tagozaton haladó és normál csoportokban tanulhatnak a gyerekek. A délutáni időkeretben hetedik és nyolcadik évfolyamban szakköri formában heti két órában második idegen nyelv tanulására is van lehetősége tanulóinknak.

Felső tagozaton csoportbontásban történik még a technika, és az informatika tantárgy oktatása. A technika tantárgy oktatásához saját gyakorlókerttel rendelkezünk.  Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a”Különleges bánásmódot igénylő tanulóink ellátására. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulóink számára biztosított az egyéni fejlesztés.    Két kompetencia területen, magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyak még eredményesebb oktatása érdekében tehetséggondozó és felzárkóztató órákat biztosítunk minden tanulócsoportban.

Kiemelt feladatunknak tekintjük tanulóink továbbtanulásra történő felkészítését. Pályaorientációs programjaink között önismereti tréningek, pályaválasztási fórum, pályaválasztási kiállításon történő látogatás rendszeresen szerepel.

Tanulóink közül minden évben van, aki sikeresen pályázik a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  Végzős diákjaink nagy része érettségit adó középfokú intézményben folytatja tanulmányait.

 

Alapfokú Művészeti Iskolánk húsz éves múltra tekint vissza. Jelenleg tanulóink közel fele kapcsolódik be a tagozatok munkájába.   A hangszeres zene, színjáték, grafika és festészet, néptánc tagozatokon az elmúlt évtizedekben nemzetközi, országos és megyei díjak sokaságát érték el tanulóink.

Az iskolai tanórai munkát a délutáni szakköri, sport, diák-önkormányzati és osztályrendezvények egészítik ki.

Iskolánk hagyományos rendezvényei közé tartozik a tanévnyitó, tanévzáró ünnepély. A nyolcadik osztályosok ballagási búcsúztatója, megemlékezés intézményünk névadójának születésnapjáról. Nemzeti ünnepeink községi szintű megünneplésében március 15-én a negyedik évfolyamosok, október 23-án a nyolcadik évfolyamos diákjaink működnek közre.

A hagyományosnak mondható tanórai tevékenységeinkhez szervesen illeszkednek az elmúlt évek sikeres pályázataihoz kapcsolódó programjaink, pl a „Földes Témahét”.

A diákélet eseményeiről a MÁK Szemek diákújságunk hasábjain megjelenő írások tájékoztatják az érdeklődőket.

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapja © 2024 Frontier Theme