Dokumentumok


Alapító okirat

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 1/2018. (V.22.) számú szabályzata

Művészeti iskolák térítési díj táblázata 2018_09_04_csak tandíjak_új szab.HB2501.xlsx

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Az intémény önértékelése

Vezető önértékelése

A tanulók hiányzásával kapcsolatos jogszabály

A 2018-2019-as tanév munkaterve

Az országos kompetenciamérések jelentései

Intézményvezetői pályázat a 2018. augusztus 16.- 2023. augusztus 15. közötti időszakra

A vezetői pályázat véleményezésének eredménye

IDGNYELV_Osszes_rogzitett_eredmeny_039603_2019_06_14_02_39_32